En titt in i programmet...

I programmet ECOcalculator kan du lägga in transporter helt manuellt, eller importera stora datamängder från exempelvis Microsoft Excel.

Programmet bygger upp en enkel struktur för att hantera stora mängder transporter från en fabrik/stad till ett stort antal destinationer.

Programmet kan också hantera olika typer av mellanlager, distributionscentraler, terminaler eller cross-docks.

Resultatet kan mätas i olika dimensioner och kan också exporteras till en csv-fil för fortsatt bearbetning i andra program.

Nedan ser du ett antal skärmdumpar som kan ge dig en uppfattning om hur programmet kan hjälpa dig i ditt miljöarbete.

Du kan välja en förinstallerad modell med värden för ett antal olika transportslag och transporttyper...
... värdena i modellen går att granska och redigera...
... olika rutter kan hämtas från mallar, och emissionerna för alla rutter uppdateras automatiskt när de olika transporterna uppdareras.

Summan av allt transportarbete per transportslag samt de emissioner de gett upphov till redovisas.

Alla resultat är specificerade efter de transporttyper som lagts upp i programmet...

...symboler och tydlig grafik används konsekvent i programmet...

... och alla resultat visas överskådligt, på ett sätt som gör det enkelt att upprätta rapporter över emissionerna i olika sammanhang.